Privātuma atruna

Dateks.lv mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību SIA "Dateks grupa" nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA "Dateks grupa" ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā, tomēr SIA "Dateks grupa" nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no Dateks.lv mājas lapas. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot Dateks.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par Dateks.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.

Dateks.lv mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas Dateks.lv mājas lapas izmantošanas iespējas.

Tālr. 67275758 gsm 26117175 (p.o.t.c.p. 9:00-18:00)
Intel technology provider Platinum 2020
Visas kategorijas