Strīdu risināšana

Mēs rūpējamies par katru klientu un katru pārdoto preci tās dzīves cikla laikā, veicot gan garantijas, gan pēcgarantijas apkalpošanu. Ja mūsu pakalpojumu kvalitāte jūs neapmierina, vai radušās cita rakstura pretenzijas, lūdzam iesniegt sūdzību rakstveida formā.

Sūdzību par pakalpojumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi quality@dateks.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Dateks grupa, Zemitāna iela 9, K.A., LV1012, Rīga, Latvija. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Saskaņā ar 2013.gada 21.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.524/2013 “Par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (turpmāk – Regula) 14.punktu Patērētājiem arī ir iespēja pieteikt sūdzību ES strīdu risināšanas tiešsaistes (SIT) platformā: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Tālr. 67275758 gsm 26117175 (p.o.t.c.p. 9:00-18:00)
Intel technology provider Platinum 2020
Visas kategorijas